Kupuj i sprzedawaj online!

Wiele produktów od wszystkich sprzedających w jednej paczce.

Koszyk:

produkty: 0 - 0,00 zł
Nie masz żadnych produktów w koszyku

0

 

Polityka prywatności

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. Dlatego też informujemy o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych w trakcie korzystania z naszej strony.

Anonimowe uzyskiwanie danych
Mogą Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. Nie zapisujemy w tym wypadku żadnych danych osobowych. W celu ulepszania naszej oferty, analizujemy jedynie dane statystyczne, które nie pozwalają na powiązanie ich z Państwa osobą.


Uzyskiwanie, przetwarzanie i korzystanie z danych osobowych
Uzyskujemy dane osobowe (tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej) wyłącznie w zakresie przez Państwa udostępnionym.
Przetwarzanie i korzystanie z Państwa danych osobowych następuje w celu realizacji zamówienia oraz w celu odpowiedzi na Państwa pytania.
Po całkowitym wykonaniu zawartej z nami umowy wszystkie dane osobowe będą najpierw przechowywane uwzględniając okresy przechowywania określone prawem podatkowym i handlowym. O ile nie zostanie wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie i korzystanie z danych, po tym czasie zostaną one usunięte.


Użycie adresu e-mail w celu przesyłania newsletterów
Niezależnie od realizacji umowy używamy Państwa adresu e-mail wyłącznie we własnych celach reklamowych w celu przesyłania newslettera, jeżeli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Treść wyrażonej przez Państwa w tym celu zgody brzmi następująco:

""Sign up"" .

Mogą Państwo w każdej chwili przy użyciu odpowiedniego linku w newsletterze lub poprzez skierowaną do nas wiadomość wycofać się z subskrypcji newslettera. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum. Państwa adres e-mail zostanie wtedy usunięty z listy subskrybentów newslettera.


Przekazywanie danych osobowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody na to. Wyjątkiem od tej reguły są wyłącznie nasi partnerzy, których potrzebujemy w celach realizacji umowy. W takim przypadku jednak przekazywanie Państwa danych następuje zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres przekazywania danych ograniczony jest do minimum.


Korzystanie z danych osobowych w przypadku wyboru Klarny jako sposobu płatności
Jeżeli zdecydują się Państwo na usługi płatności Klarny: płatność z odroczonym terminem Klarna lub płatność na raty Klarna, zgadzają się Państwo na to, abyśmy uzyskali i przekazali Klarnie następujące dane osobowe konieczne do realizacji płatności z odroczonym terminem i kontroli tożsamości i kondycji finansowej: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres email, adres IP, numer telefonu, jak również danych związanych z zamówieniem, koniecznych do realizacji płatności z odroczonym terminem takich jak liczba produktów, numer produktu, kwota rachunku, podatek w procentach. Przekazanie danych następuje w tym celu, aby Klarna mogła wystawić rachunek w celu realizacji Państwa zakupu z pożądaną przez Państwa realizacją płatności i aby mogła przeprowadzić kontrolę tożsamości i kondycji finansowej. Przy tym Klarna ma, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, uzasadniony interes w przekazaniu danych osobowych kupującego i potrzebuje ich w celu uzyskania u wywiadowni gospodarczych informacji  celem przeprowadzenia kontroli tożsamości i kondycji finansowej. Na terenie Niemiec mogą być to następujące wywiadownie gospodarcze:

  •         Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
  •         Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
  •         Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
  •         infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

W ramach decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzeniu lub zakończeniu stosunku umownego Klarna gromadzi i wykorzystuje, oprócz kontroli adresu, także informacje o dotychczasowym zachowaniu kupującego odnośnie dokonywania płatności, a także o wartościach prawdopodobieństwa takiego zachowania w przyszłości. Obliczenie tych wartości score poprzez Klarnę dokonywane jest na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych. W tym celu Klarna korzysta między innymi z Państwa danych odnośnie adresu. Jeżeli po dokonaniu tego obliczenia okaże się, że nie mają Państwo zdolności kredytowej, zostaną Państwo bezzwłocznie poinformowani przez Klarnę o tym fakcie.

Odwołanie korzystania z danych osobowych wobec Klarny
1. Mogą Państwo w każdej chwili odwołać wobec Klarny Państwa zgodę na korzystanie z danych osobowych. Klarna pozostaje jednakże w razie potrzeby dalej uprawniona do przetwarzania, korzystania i przekazywania danych osobowych, jeżeli jest to konieczne do realizacji zapłaty poprzez usługi Klarny zgodnie z umową, jest to nakazane przepisami lub zostało tak zarządzone przez sąd lub urząd.

2. Oczywiście mogą Państwo w każdym czasie uzyskać informacje o zapisanych przez Klarnę danych osobowych. To prawo gwarantuje Państwu ustawa o ochronie danych osobowych. Jeżeli życzą sobie Państwo tego jako kupujący lub chcą poinformować Klarnę o zmianach odnośnie zapisanych danych, mogą się Państwo skorzystać z adresu e-mail datenschutz@klarna.de. 


Cookies
Nasze strony internetowe używają w wielu miejscach tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które znajdują się na Państwa komputerze i są zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Pomagają nam one w stworzeniu bardziej przyjaznej, efektywnej i bezpiecznej oferty. Cookies umożliwiają także naszym systemom rozpoznanie Państwa przeglądarki i umożliwiają oferowanie Państwu usług. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.


Korzystanie z funkcji Google Inc.: remarketing lub „podobne grupy docelowe“
Sprzedawca korzysta na witrynie internetowej z funkcji Google Inc. („Google”): remarketing lub „podobne grupy docelowe“. Dzięki tej funkcji sprzedawca ma możliwość kierowania do odwiedzających stronę internetową docelowej reklamy w ten sposób, że dla odwiedzających stronę sprzedawcy wyświetlane są spersonalizowane ogłoszenia reklamowe, odniesione do zainteresowań odwiedzających, jeżeli odwiedzają oni inne strony w sieci reklamowej Google. W celu przeprowadzenia analizy korzystania ze stron internetowych, która stanowi podstawę do stworzenia związanych z zainteresowaniami odwiedzającego ogłoszeń reklamowych, Google korzysta z tzw. cookies. W tym celu Google zapisuje mały plik z ciągiem liczbowym w przeglądarkach odwiedzających witrynę internetową. Za pomocą tej liczby są zapisywane odwiedziny witryny internetowej jak również anonimowe dane o korzystaniu z witryny. Dane osobowe odwiedzających stronę internetową nie są zapisywane. Jeżeli odwiedzą Państwo następnie inną stronę w sieci reklamowej Google wyświetlone zostaną Państwu reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej otworzony produkt lub dziedzinę informacji.
Mogą Państwo trwale deaktywować korzystanie przez Google z cookies, jeżeli skorzystają Państwo z poniższego linka i ściągną Państwo oraz zainstalują udostępnioną tam wtyczkę:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternatywnie mogą Państwo zapobiec korzystaniu przez inny podmiot z plików cookie otwierając stronę deaktywującą inicjatywy sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) pod linkiem http://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając wymienione tam dalsze informacje na temat Opt-Out.
Dalsze informacje na temat remarketingu Google jak również politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/ 


Użycie funkcji śledzenia konwersji Google AdWords
Korzystamy z internetowego programu reklam Google AdWords i w ramach Google Adwords funkcję śledzenia konwersji. Funkcja śledzenia konwersji Google jest usługą analizy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
W przypadku kliknięcia przez Państwa na pokazywane przez Google ogłoszenie, plik cookie do śledzenia konwersji zostanie zapisany na Państwa komputerze. Te cookies mają mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych i nie służą zatem do osobistej identyfikacji.
Odwiedzając w okresie ważności cookie określone strony naszej witryny internetowej, możemy wraz z Google rozpoznać, że nacisnęli Państwo na ogłoszenie Google i zostali Państwo przekierowani na odpowiednią stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzyma inny cookie. W ten sposób nie ma możliwości, żeby cookies były śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą konwersji cookie służą tworzeniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.
Przy tym klienci otrzymają informację o ilości użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z zawartym tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymają oni jednakże informacji, które umożliwiłyby osobistą identyfikację użytkowników.
Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo sprzeciwić się jego wykorzystywaniu poprzez wyłączenie zapisywania cookies za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki (możliwość deaktywacji). W ten sposób nie będą Państwo brani pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji, a także politykę prywatności Google znajdą Państwo na stronie: http://www.google.de/policies/privacy/


Korzystanie z Google Analytics
Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej zebrane za pomocą cookie są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i są tam zapisywane. W przypadku uruchomienia na naszej stronie anonimizacji IP, Państwa adres IP zostanie najpierw w obrębie państw członkowskich UE lub innych państw-stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i dopiero tam skracany.
Na zlecenie prowadzącego tę stronę internetową Google użyje tych informacji w celu analizy użytkowania przez Państwa witryny internetowej, generowania raportów o użytkowaniu strony, a także w celu świadczenia dalszych usług dla prowadzącego witrynę związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Google nie łączy Państw adresu IP przekazanego przez przeglądarkę w ramach systemu Google Analytics z innymi danymi. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki; jednakże należy zwrócić uwagę, że mogą mieć Państwo w tym wypadku problem z pełnym korzystaniem ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Ponadto,mogą Państwo zapobiec pozyskiwaniu przez Google generowanych przez pliki cookie danych o Państwa aktywności na naszej stronie (włącznie z Państwa adresem IP), a także przetwarzaniu danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].


Użycie wtyczki społecznościowej Facebook
Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych serwisu facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, PaloAlto, CZ 94304, USA ("Facebook"). Wywołując stronę oznaczoną taką wtyczką zostanie nawiązane połączenie z serwerem Facebooka. Przy tym, wtyczka zostanie wyświetlona na stronie internetowej poprzez zgłoszenie do Państwa przeglądarki. W ten sposób do serwera facebooka zostanie przekazana informacja o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli w tym czasie są Państwo zalogowani jako użytkownik w serwisie Facebook, informacja o tym zostanie zapisana na Państwa koncie użytkownika facebook. Jeśli użyją Państwo jednej z funkcji wtyczki społecznościowej (np. naciśnięcie przycisku „Lubię to”, wystawienie komentarza),  także te informacje zostaną przypisane do Państwa konta na Facebooku. Mogą Państwo temu zapobiec tylko poprzez wylogowanie przed skorzystaniem z wtyczki.
Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przypisywał zgromadzone informacje bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku, muszą Państwo przed odwiedzeniem naszej strony wylogować się z Facebooka lub skorzystać z udostępnionego przez Facebook dodatku dla Państwa przeglądarki http://compari.tech/facebook-tracking. W ten sposób mogą Państwo zablokować wtyczki Facebooka.
Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Facebook, o Państwa prawach z tym związanych oraz o możliwościach ochrony Państwa sfery prywatności znajdą Państwo w informacjach Facebooka odnośnie ochrony danych.


Informacja, korekta, blokowanie i usuwanie danych
Mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa zapisanych danych, jak również prawo do korekty, usunięcia lub zablokowania danych. W tych przypadkach prosimy o kontak z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w impressum.


ostatnia aktualizacja: 03.12.2015

© 2019 Netflea.pl / Second hand in Net Europe Wszelkie prawa zastrzeżone

Proszę czekać...